Skip to main content

Investovanie

Sporíte si alebo si chcete sporiť?
Odkladáte si peniaze?
Zhodnotíme vaše úspory!

Hypotéky

Čo pre vás urobíme:

  • Zisťujeme, aké rezervy by ste mali mať a aký produkt použiť aby ste svoje peniaze mali rýchlo k dispozícii a aj ich zhodnotili.
  • Vytvoríme plán, v ktorom si stanovíte svoj cieľ a čas, kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť. Plánov môžete mať aj viac, rovnako aj cieľov. Dôležité je držať sa svojho plánu.
  • Najskôr vyberieme a porovnáme produkty, poplatky a podmienky, za akých sa investovanie uskutočňuje. Potom sa rozhodnete.
  • Stanovíte si, koľko chcete alebo môžete investovať. Ak máte k dispozícii väčšiu sumu peňazí, navrhneme investičné portfólio, aby ste rozložili riziko investície. Tým sa chránite proti prípadnému riziku.
  • Vypočítame vašu minimálnu rezervu pre prípad straty pracovného príjmu. To Vám umožní neznižovať investície s dlhodobým investičným cieľom.
  • Sledujeme a reagujeme na trh, na vašu životnú situáciu a vykonávame zmeny, odkupy, prevody,…. vašej investície.
  • Informujeme vás o novinkách na trhu a nových možnostiach investovania.

Investovanie

je zhodnocovanie voľných peňažných prostriedkov s cieľom zarobiť viac ako na účtoch v banke, minimálne nad úroveň inflácie. Výnos závisí od typu investície. Je tým vyšší, čím je investícia rizikovejšia.

Sporenie alebo investovanie voľte podľa toho, koľko máte momentálne voľných peňazí k dispozícii a do akej miery ste ochotní riskovať. Sporenie je spojené s nízkou mierou rizika a tiež nízkym výnosom. Najčastejšie takýmto spôsobom sporíme prostredníctvom vkladnej knižky a termínovaného vkladu.

Investovanie prináša so sebou vyššie riziko, preto treba vopred zvážiť viaceré aspekty a investíciu si dobre premyslieť.

Stanovte si cieľ – zistíme, prečo chcete investovať a čo chcete dosiahnuť. Napríklad sporenie na dôchodok, šetrenie na auto, dočasné uloženie úspor, ktoré sú určené na rekonštrukciu bytu.

Určíme investičný horizont t.j. časové obdobie, kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť (napr. auto si chcem kúpiť za 2 roky). Čím dlhší investičný horizont si stanovíte, tým menej vplýva riziko krátkodobého poklesu na vašu investíciu.

Stanovíme mieru rizika, ktorú ste ochotní akceptovať Investícia môže v čase rovnako rásť, ako aj klesať. Preto by ste si mali v záujme dosiahnutia cieľa v stanovenom horizonte určiť mieru krátkodobého poklesu, ktorú ste ochotní akceptovať.

Potrebujete poradiť s investovaním? Zavoláme Vám