Poistenie nehnuteľností – domy, byty, chaty a zodpovednosti za škodu

Prevedieme vás náročným svetom financií.

Poistenie nehnuteľností – domy, byty, chaty a zodpovednosti za škodu

Niekedy celý život pracujeme, aby sme mali našu strechu nad hlavou, prípadne desaťročia platíme hypotéku.

Načo slúži poistenie nehnuteľnosti?

Aby sme v extrémnych prípadoch neprišli napríklad pri jednom požiari o všetko. Potom sú tu ešte iné riziká. Povodne, záplavy, napríklad na domoch.

Na bytoch sa z poistenia nehnuteľností najčastejšie plnia vodovodné škody, požiare, zadymenie a zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte susedom.

Ak máte poistenie správne nastavené, malo by pokrývať sumu, ktorá by v čase NEHODY stačila na znovu postavenie vašej nehnuteľnosti za priemerných cien materiálov.

A nehovorme len o samotnej nehnuteľnosti. Máme v domácnosti aj nábytok, spotrebiče, osobné veci,….. Toto je už celkom iný druh a pripoistenie, na ktoré treba pri poistení nehnuteľností myslieť.

Volá sa to pripoistenie domácnosti. Tvoria ju všetky Hnuteľné veci, čiže všetko čím sa dá pohnúť.

Zodpovednosť za škodu, hlavne pri bytoch, tiež nie je na „škodu“.

Ak vydymíte alebo vytopíte pár poschodí, môže ísť o celkom slušnú sumičku.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti spolu so zodpovednosťou za škodu vôbec nemusí byť drahá záležitosť. Tu tiež funguje trh a treba si dať porovnať a samozrejme poradiť čo je vhodnejšie za primeranú sumu. Zistiť, kde sú aké pravidlá a limity.

A ešte jedno veľmi dôležité upozornenie! Poistenie nehnuteľností : domov, bytov, domácností, chát,…. treba pravidelne prehodnocovať minimálne každých 5 rokov ak nie menej. Byt, ktorý mal pred 5 rokmi hodnotu 35000 euro môže teraz mať dnes hodnotu 75000 euro.

Zároveň revízie plynových kotlov a pravidelné čistenie komínov na domoch certifikovanými kominármi sú jedných z najdôležitejších vecí, ktoré treba dodržiavať.