Cestovné poistenie

Prevedieme vás náročným svetom financií.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je určené pre tých, ktorí cestujú do zahraničia a chcú mať zabezpečenú starostlivosť v prípade náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, prípadne právnu asistenciu. Dokonca v extrémnych prípadov – prevoz pozostatkov na Slovensko. Poistenému je k dispozícii asistenčná služba, ktorá ho usmerní ako postupovať v prípade problému ak k nemu dôjde.

Dá sa pripoistiť aj nevyhnutná oprava, odtiahnutie auta, ubytovanie v prípade poruchy auta ak si takéto pripoistenie vyberiete v rámci cestovného poistenia napríklad do Chorvátska.

Cestovné poistenie nie je odporúčané len v prípade dovolenky. Často cestujeme za prácou manuálnou, duševnou, štúdiom.

Ak sa spoliehate aj v rámci Európy na svoj preukaz poistenca, ten vám nemusí stačiť na pokrytie všetkých nevyhnutných nákladov, ak sa vyskytnú.

Mimo Európy nehovoriac.

Z cestovného poistenia sa poskytuje úhrada nevyhnutných nákladov poisteného na ošetrenie, ktorému sa počas poisteného času bol nútený podrobiť v dôsledku úrazu či choroby. Nevyhnutné náklady na ošetrenie sú náklady z lekárskeho hľadiska nutné na nevyhnutnú liečbu a ošetrenie úrazu alebo náhle vzniknutej choroby. Za náklady na ošetrenie sa považujú výdaje na nevyhnutnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia a sú lekárom predpísané.


Pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité myslieť na súčasnú situáciu spojenú s ochorením COVID-19. Okrem podmienok v našej krajine je potrebné naštudovať si všetky informácie aj o podmienkach na mieste, kam cestujete.


Mnohé poisťovne majú v rámci cestovného poistenia aj krytie COVID-19. V niektorých prípadoch to platí dokonca aj vtedy, keď cestujete do rizikovej krajiny.